plane

Blog

Śląskie Smaki

Czas trwania projektu: 6 miesięcy

 

KLIENT: Śląska Organizacja Turystyczna

Śląska Organizacja Turystyczna założona została w 2004 roku m.in. przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Powiat Cieszyński, Miasto Gliwice, Beskidzką Izbę Turystyczną, Górnośląską Izbę Turystyki, Polską Izbę Turystyki Oddział Śląski, biura podróży i oddziały PTTK. Zadaniem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest szeroko pojęta promocja Województwa Śląskiego w kraju i za granicą.

 

CEL PROJEKTU:

 • Stworzenie unikalnej i jedynej w Polsce marki gastronomicznej “Śląskie Smaki”, która nawiązuje do hasła promocyjnego województwa śląskiego – „Śląskie. Pozytywna Energia”.
 • Marka Śląskie Smaki to marka różnorodna i parasolowa. Pomysł jest oparty na programie certyfikacji restauracji oferujących w swoim menu dania tradycyjnej kuchni woj. śląskiego (coś na wzór rekomendacji przewodnika Michelin).
 • Istotą marki Śląskie Smaki jest oddawanie bogactwa wrażeń, jakie daje duże zróżnicowanie regionu woj. śląskiego, także pod względem kulinarnym. Śląskie Smaki wpisują się w trend “slow food”, promują świadomy tryb życia i żywienia, a także turystykę kulinarną. Zgodnie z ideą “przez żołądek do serca”, turyści coraz częściej szukają oprócz interesujących zabytków i programów kulturalnych, także smacznej, niemasowej i oryginalnej kuchni regionalnej, która staje się wyznacznikiem danego miejsca.

 

SYTUACJA:

 • W związku z dużym sukcesem imprezy kulinarnej Festiwal Śląskie Smaki, który odbywa się w miastach woj. śląskiego od 2006 roku, zaistniała potrzeba rozwinięcia tego wydarzenia na produkt turystyczny.
 • Obecność silnej kampanii promocyjnej woj. śląskiego „Śląskie. Pozytywna energia”, która zwraca uwagę na różnorodność regionu.
 • Kuchnia woj. śląskiego jest różnorodna, w jej skład wchodzi osiem tzw. stołów regionalnych (wg klasyfikacji Marka Szołtyska), podzielonych na jeszcze mniejsze lokalne tradycje kulinarne. W związku z tym zaistniała potrzeba stworzenia jednej marki skupiającej różne rodzaje kuchni woj. śląskiego.
 • Rosnąca popularność trendu „slow-food”, popularyzującego świadomy tryb życia i żywienia, a także turystyki kulinarnej. 

DZIAŁANIA:

 • Przeprowadzenie we współpracy z TNS Pentor kompleksowych fokusowych na temat idei marki Śląskie Smaki wśród restauratorów z woj. śląskiego. W wyniku badań uzyskano informację o pozytywnym stosunku restauratorów do kuchni województwa śląskiego oraz o potrzebie stworzenia wspólnej marki, jaką mogą być Śląskie Smaki.
 • Strategia powstawała w procesie spotkań z przedstawicielami Śląskiej Organizacji Turystycznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przedstawicielami Śląskiej Grupy Kulinarnej, Śląskiej Kapituły Smaku oraz wykonawcami (agencją Planet PR we współpracy z agencją Publicon).
 • Przygotowanie metodologii wdrażania marki Śląskie Smaki, opartej na czterech etapach: przygotowawczym, wdrożeniowym, rozwoju i umacniania marki, umożliwiające stopniowe zwiększanie nakładów i rozwój przedsięwzięcia, przy jednoczesnej zmianie sposobu jego finansowania. Celem miała stać się możliwość samofinansowania marki dzięki rozwojowi programu certyfikacji.
 • Przygotowanie kompleksowego systemu wizualizacji marki, dzięki którym jest możliwa promocja restauracji biorących udział w programie, festiwalu Śląskie Smaki oraz spójną komunikację marki Śląskie Smaki.
 • Przygotowanie nowej identyfikacji wizualnej Festiwalu Śląskie Smaki.
 • Opracowanie kilku planów kampanii promocyjnej brandu do wykorzystania w zależności od posiadanego budżetu.

 

EFEKTY:

 • Gotowa do wdrożenia i realizacji kompleksowa strategia budowy nowej marki “Śląskie Smaki”.
 • Innowacyjny sieciowy produkt turystyczny obejmujący swoim zasięgiem całe województwo.
 • Pozytywna ocena idei marki Śląskie Smaki przez regionalne media oraz przedstawicieli branży turystycznej i kulinarnej w woj. śląskim.