plane

Blog

Polska na Marsa

Czas trwania projektu: 7 miesięcy

 

KLIENT: Mars Society Polska

Mars Society Polska (MSP) jest oddziałem stowarzyszenia The Mars Society, które ma na celu doprowadzenie do załogowej misji na Marsa oraz promocję idei jego badań. Organizacja skupia specjalistów z dziedziny astronautyki (takich jak Robert Zubrin, który stworzył projekt kolonizacji Marsa, i Buzz Aldrin, astronauta amerykański, który brał udział w pierwszym lądowaniu na Księżycu), naukowców, czy filmowców (m.in. reżyser Avatara – James Cameron).

SYTUACJA:

 • Międzynarodowa organizacja Mars Society od kilku lat organizuje prestiżowe zawody łazików marsjańskich na pustyni Utah. Od dwóch lata biorą w nich udział polskie zespoły, którym do tej pory udało się zająć maksymalnie trzecie miejsce.
 • Poprzednie dwie edycje konkursu zostały szeroko nagłośnione w Polsce.
 • Potrzeba zwrócenia uwagi, że pomimo obecności w UE oraz uczestnictwa w wielu projektach kosmicznych, Polska nie jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej.
 • Po sukcesach poprzednich edycji URC, do Mars Society Polska zgłaszają się aż trzy zespoły z Torunia, Białegostoku oraz Wrocławia.
 • MSP stawia przed agencją cel zwrócenia uwagi decydentów i mediów na potencjał intelektualny i technologiczny młodych naukowców (ze szczególnym uwzględnieniem branży kosmicznej) mogący przynieść efekty w postaci nowych innowacyjnych inicjatyw naukowych (projekty kosmiczne, edukacyjno-kosmiczne, etc.).

 

DZIAŁANIA:

 • Aktualizacja strategii działań PR dla Mars Society Polska, zawierającej propozycje działań lobbyingowych oraz spójnej komunikacji trzech drużyn z trzech miast (będących dla siebie również konkurencją).
 • Pomoc w pozyskaniu dodatkowych sponsorów zarówno dla budowy łazików, jak i na sam wyjazd aż trzech drużyn do Stanów Zjednoczonych.
 • Przygotowanie materiałów marketingowych oraz koordynacja spotkań z potencjalnymi sponsorami.
 • Przygotowanie strony internetowej ekspedycji Polska na Marsa oraz przygotowanie i zarządzanie społecznością skupioną na portalu Facebook.
 • Organizacja publicznego pokazu polskiej ekspedycji marsjańskiej dla dziennikarzy oraz zaproszonych gości specjalnych.
 • Zainteresowanie mediów ogólnopolskich oraz regionalnych tematem University Rover Challenge oraz działalnością stowarzyszenia Mars Society Polska.
 • Aranżacja materiałów i wywiadów na temat konieczności wejścia Polski w struktury Europejskiej Agencji Kosmicznej.
 • Kreowanie ekspertów ds. problematyki eksploracji Marsa wśród członków stowarzyszenia MSP.
 • Pomoc w zaaranżowaniu spotkań z przedstawicielami administracji rządowej i parlamentu po powrocie polskiej drużyny z URC 2011.
 • Natychmiastowa reakcja agencji w obliczu zajęcia przez polską drużynę pierwszego miejsca w URC 2011, na podstawie wcześniej opracowanego scenariusza wydarzeń.
 • Przygotowanie medialnego powitania drużyny na lotnisku, wzorem powitań reprezentacji sportowych.
 • Koordynacja spotkań zwycięskiej drużyny z przedstawicielami admistracji rządowej oraz z mediami.

 

EFEKTY:

 • Pozyskanie partnerów, którzy wsparli wszystkie trzy roboty merytorycznie, finansowo, a także poprzez dostarczenie istotnych części potrzebnych przy konstrukcji robotów.
 • Nagłośnienie projektu przełożyło się wprost na podjęcie decyzji przez Rząd RP o rozpoczęcia negocjacji w kwestii przystąpieniu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej.
 • Zwiększone zainteresowanie inwestorów działalnością stowarzyszenia Mars Society Polska – propozycje wsparcia przyszłych projektów (m.in. dofinansowanie z inkubatorów przedsiębiorczości w wys. 100 tys. złotych dla edukacyjnej wersji łazika Magma).
 • Wzmocnienie eksperckiej pozycji Mars Society Polska zarówno w kraju (gdzie członkowie organizacji zapraszani są na różnego rodzaju prelekcje czy prezentacje) a także za granicą (gdzie dostrzeżono olbrzymi potencjał polskiego oddziału).
 • W ramach działań media relations uzyskano efekt w postaci ponad 790 publikacji, w tym 71 w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, 442 w mediach elektronicznych, 146 w rozgłośniach radiowych oraz 133 relacji telewizyjnych. O jakości publikacji świadczy fakty obecności we wszystkich czołowych tytułach prasowych, radiowych, internetowych i TV.