plane

Blog

test

XXI Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii

LP20e_Man-LFws_Pol

W dniach 29.02 – 3.03.2012 w hotelu Gołębiewski w Karpaczu odbędzie się Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii.

Hasło przewodnie spotkania to „Partnerstwo dla Pacjenta”. Sympozjum będzie mieć charakter międzynarodowy. Program naukowy obejmie obszary ochrony zdrowia, powiązań medycyny ratunkowej z kardiologią, neurologią, traumatologią, intensywną terapią, medycyną rodzinną oraz pediatrią. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. takie zagadnienia jak: etyka i prawo, sytuacje kryzysowe, bezpieczeństwo obywatelskie, nowoczesne techniki medycyny.

Podczas sympozjum będą prowadzone warsztaty i kursy doskonalące z zagadnień: medycyny ratunkowej wieku dziecięcego, nagłych zagrożeń pochodzenia wewnętrznego, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, unieruchamiania złamań, krwotoków około-urazowych, ultrasonografii, endoskopii ratunkowej, przygotowania psychologicznego do kontaktów z pacjentami, opanowania stresu. Celem spotkania jest wzbogacenie wiedzy praktycznej, jak i wymiana poglądów wśród uczestników sympozjum.

Podczas konferencji prezentowane będą nowoczesne, zaawansowane technologicznie urządzenia pomagające ratować ludzkie życie- defibrylatory: LIFEPAK20e, LIFEPAK15, LIFEPAK1000 oraz urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS2.

Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej.

Patronat nad Sympozjum i wydarzeniami towarzyszący¬mi obejmuje Minister Zdrowia, Wojewoda Dolnośląski, JM Rektor AM we Wrocławiu oraz Burmistrz Miasta Karpacza.

Szczegółowe informacje, harmonogram sympozjum są dostępne na stronie:www.medycynaratunkowa.wroc.pl/