plane

Blog

test

Polskie szkoły inspirują Europę

Edukacja

25 maja, podczas ogólnopolskiej konferencji eTwinning 2012 w Poznaniu, przyznano nagrody twórcom najlepszych projektów w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego.
Celem eTwinning jest łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych.

W praktyce wygląda to w ten sposób: uczniowie z kilku szkół z różnych państw pracują nad jednym tematem, a informacjami wymieniają przez internet – mówi Piotr Tomczak z firmy Casio. – Na przykład uczniowie z polskiej szkoły  wspólnie  przygotowują film z kolegami z Hiszpanii, razem go montują, wcześniej pracują nad scenariuszem, a to wszystko przy wykorzystaniu takich środków komunikacji jak, blog, wideokonferencja czy poczta elektroniczna – dodaje Tomczak.

W Polsce, w ciągu pięciu lat funkcjonowania zrealizowano łącznie blisko 6 tysięcy różnego rodzaju projektów. Nasz kraj znajduje się także w ścisłej czołówce szkół, które są zaangażowane w eTwinning – blisko 9,5 tysiąca .W maju poznaliśmy 18 najlepszych projektów, których inicjatorami są polskie placówki i nauczyciele.

Wśród najciekawszych znajdują się, „Matematyka zmysłami i zabawa gotowa” „Przygoda z chemią” czy „Matematyka inspiracja do poznania kraju partnerskiego.” Tegoroczną edycję zdominowały projekty z województw: śląskiego i kujawsko-pomorskiego.

Więcej informacji na: www.etwinning.pl