plane

Blog

test

Międzynarodowa konferencja matematyczna w Rzeszowie

math

Matematycy z całego świata spotkają się na Uniwersytecie Rzeszowskim podczas międzynarodowej konferencji Children’s Matematical Education. Wspólnie będą zastanawiać się nad poprawą efektywności nauczania matematyki wśród dzieci i młodzieży. Jeden z wykładów, budzących duże zainteresowanie, będzie dotyczył zastosowania kalkulatorów w procesie nauczania.

 

Konferencja, która odbędzie się w dniach od 2 do 5 lipca, skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych kształceniem matematycznym. Omówione zostaną wszelkie aspekty nauczania m.in. rozwój myślenia, interakcja pomiędzy nauczycielem a dzieckiem, jak również kwestie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Prelegenci poruszać będą zagadnienia dotyczące realizacji nowej podstawy programowej w nauczaniu matematyki na poziomie szkoły podstawowej. Głos w tej sprawie zabierze m.in. dr Agnieszka Herma – doktor nauk matematycznych, doradca metodyczny, promotor podstawy programowej.

 

Zadaniem nauczyciela na II i III etapie edukacyjnym jest takie pokazanie dziecku matematyki, by dzięki niej mogło rozwijać swoją kreatywność. Osiągnięcie tego celu wymaga rozwijania u dzieci umiejętności samodzielnego eksperymentowania, prowadzącego do odkrywania matematycznych zależności. Powinniśmy starać się, by matematyka była dla ucznia przyjazna. Skomplikowane i czasochłonne obliczenia mogą zniechęcać i nie prowadzą do głębszego zrozumienia pojęć, które w ramach tego przedmiotu chcemy kształtować – mówi dr Agnieszka HermaZnajomość algorytmów jest konieczna, ale, jak pokazują obserwacje, w codziennej praktyce pisemne obliczenia są wypierane przez kalkulatory. Wydaje się więc koniecznym poszukiwanie takich rozwiązań dydaktycznych w nauczaniu tego przedmiotu, które wspierane nowoczesną technologią pozwolą ugruntować znajomość algorytmów, równocześnie wspierać będą proces kształtowania pojęć. 

 

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania kalkulatorów w procesie edukacji.

 

Nowoczesne kalkulatory nie służą już tylko do wykonywania obliczeń, ale przede wszystkim pobudzają kreatywne myślenie – mówi Piotr Tomczak z firmy CasioSzczególnie miejsce w procesie nauczania zajmują kalkulatory graficzne, które pomagają wizualizować wiedzę, a co za tym idzie poprawiać jej przyswajanie.

 

Oficjalnym językiem wykładowym będzie angielski. Powołany został także Międzynarodowy Komitet Programowy, w którym zasiądą reprezentanci takich krajów, jak: Węgry, Wielka Brytania, Słowacja, Włochy, Ukraina, Portugalia, Czechy, Holandia, Grecja, Izrael oraz Polska.

 

Podsumowanie konferencji będzie można odnaleźć na stronie http://kalkulatory.pl