plane

Blog

test

LIFENET w Busku-Zdroju

LIFENET_2109Cleveland

Na Oddziale Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Busku-Zdroju został zainstalowany system LIFENET. W województwie świętokrzyskim to już piąta stacja do odbioru transmisji diagnostycznego EKG. Wcześniej system został wdrożony w Sandomierzu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Końskich i Pińczowie.

W diagnostyce zawału, szczególnie przy zawale dolnej części ściany serca, można spotkać nietypowe, trudno rozpoznawalne dolegliwości takie jak nudności, bóle brzucha, wymioty. W niektórych przypadkach u części chorych ból może w ogóle nie występować. Dotyczy to głównie osób starszych, zwłaszcza kobiet oraz chorych na cukrzycę. Szczególnie przydatne są wtedy badania pomocnicze. Dlatego tak istotnym jest teletransmisja danych z zapisu EKG do lekarza dyżurującego.
System LIFENET daje możliwość rozpoznania zawału serca już w domu pacjenta. Zespół pogotowia ratunkowego wykonuje EKG chorej osoby, a następnie za pomocą modemu podłączonego do defibrylatora przesyła jego zapis do szpitala, do Medycznej Stacji Odbiorczej. Tam, dyżurujący w pracowni hemodynamicznej, kardiolog ocenia kondycję pacjenta i podejmuje decyzję o tym, gdzie powinien trafić. Chorzy, których stan jest poważny, kierowani są bezpośrednio na ratujący życie zabieg poszerzenia zwężonych lub zatkanych naczyń krwionośnych serca (tzw. angioplastykę). Rozwiązanie to pozwala na bezpośredni transport pacjenta do ośrodka specjalistycznego, bez konieczności wykonywania dodatkowych badań w szpitalu rejonowym. Z kolei ośrodek specjalistyczny, otrzymując z wyprzedzeniem szczegółowe informacje o stanie pacjenta, jest w stanie lepiej się przygotować na jego przyjęcie

W tym przypadku ogromną zaletą jest wyeliminowanie transportu do najbliższego szpitala rejonowego na izbę przyjęć. Gra toczy się o czas. A im jest krótszy czas dotarcia pacjenta na zabieg, tym mniejsza jest martwica mięśnia sercowego – mówi dr Piotr Lenczewski kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Busku-Zdroju. Dodatkowo, w karetkach pracujących w systemie LIFENET ratownicy i lekarze często mają specjalne, przekazane przez kardiologów leki, które zazwyczaj są podawane dopiero tuż przed zabiegiem. Podanie ich wcześniej (już w domu pacjenta) na specjalne polecenie lekarza kardiologa, po obejrzeniu przekazu telemedycznego, znacznie zwiększa szanse na sukces zabiegu angioplastycznego – dodaje.

Na obszarach, w których wprowadza się system LIFENET szansa na uratowanie życia osobom z zawałem serca znacznie wzrasta – tłumaczy Dominik Orchel z firmy Physio-Control. Zlokalizowanie Medycznej Stacji Odbiorczej w Busku-Zdroju zdecydowanie poprawi szansę na jeszcze skuteczniejsze leczenie chorych w tym regionie.

System teletransmisji ratunkowej LIFENET działa już prawie we wszystkich województwach w Polsce. W całodobowym trybie pracuje ponad 80 Medycznych Stacji Odbiorczych, najwięcej na Mazowszu i Śląsku. Ich liczba ciągle wzrasta. O pracy systemu pochlebnie wypowiadają się uznani kardiolodzy i specjaliści medycyny ratunkowej. Każda kolejna placówka przystępująca do programu, to zwiększenie szansy na ograniczenie w Polsce liczby zgonów będących rezultatem zawału serca. System LIFENET, to skuteczne narzędzie w walce z czasem i o życie.