plane

Blog

Kontakt dla mediów

 • Lukasz Wilczynski
  Łukasz Wilczyński

  tel. 516 036 036

  l.wilczynski@planetpr.pl

 • Anna Watza
  Anna Watza

  tel. 516 086 086

  a.watza@planetpr.pl

 • Malgorzata_Szywala
  Małgorzata Szywała

  tel. 666 300 053

  m.szywala@planetpr.pl

 • Dorota_Ryciak
  Dorota Ryciak

  tel. 666 300 052

  d.ryciak@planetpr.pl

 • Katarzyna Banas
  Katarzyna Banaś

  tel. 666 300 054

  k.banas@planetpr.pl

 • Izabela Ozaist
  Izabela Ozaist

  tel. 666 300 057

  i.ozaist@planetpr.pl

 • Karolina Potempa
  Karolina Potempa

  tel. 666 300 058

  k.potempa@planetpr.pl

 • Magdalena Wymazala
  Magdalena Wymazała

  tel. 666 300 051

  m.wymazala@planetpr.pl

 • Sylwia Wozniak
  Sylwia Woźniak

  tel. 012 376 42 70

  s.wozniak@planetpr.pl

test

Kalkulator na lekcjach matematyki

Olbrzymi rozwój technologii i internetu, udowadnia, że żyjemy w społeczeństwach informacyjnych, które postrzegają informacje jako towar, a technologię, jako konglomerat narzędzi ułatwiających dostęp do nich.

Proces ten dotyczy także kwestii związanych z edukacją i przygotowywaniem młodych ludzi do ich przyszłej kariery zawodowej. Przed szkołą jako instytucją stoją nowe wyzwania, uczniowie coraz częściej chcą poznawać szerokie możliwości różnych dostępnych urządzeń technicznych. Standardowe formy nauczania, przy użyciu kredy i tablicy, stają się dla nich – otoczonych przez nowoczesne technologie, po prostu nudne i nieciekawe.

Coraz większa grupa nauczycieli w Polsce, zgłasza potrzebę zmian w procesie nauczania na poziomie szkół gimnazjalnych i średnich. Jednym z postulatów tej grupy pedagogów jest propozycja wykorzystywania w edukacji nowoczesnych środków wizualizacji jako narzędzi wspomagających kształcenie. Jednym z nich jest kalkulator graficzny, który może służyć do wykonywania rachunków, potwierdzania uzyskanych wyników, obserwacji zależności, stawiania hipotez, tworzenia wykresów funkcji. W prawie wszystkich krajach Europy Zachodniej, jest on stosowany na niemal każdym etapie kształcenia, w tym także na egzaminach maturalnych.

Według amerykańskich specjalistów ds. dydaktyki, jednym z kluczowych aspektów stosowania nowoczesnych środków technicznych w nauczeniu, jest możliwość swobodnego i samodzielnego odkrywania wiedzy. Uczniowie, którzy posługują się kalkulatorem graficznym rozwiązując rozmaite zadania matematyczne zaczynają dostrzegać, że matematyka staje się ich narzędziem, środkiem do osiągnięcia innego celu. Wykorzystanie technologii jako integralnej części systemu edukacji na szeroką skalę jest już stosowane m.in. w austriackim systemie szkolnictwa. Badania, które tam przeprowadzono potwierdziły także, że technologia nie jest tylko wsparciem dla procesu nauki, ale także sama w sobie staje się przedmiotem poznania.

Zastosowanie nowoczesnych urządzeń wizualizacji przekłada się także na wzrost tempa przyswajania wiedzy. Potwierdzają to badania Bardiniego, Pierce`a i Stacey`a, które przeprowadzono na grupie siedemnastu uczniów. Celem prowadzonej obserwacji, było określenie wpływu zastosowania kalkulatora graficznego w toku nauki o funkcji liniowej i obserwacja jego wpływu na umiejętności posługiwania symbolami algebraicznymi. W efekcie, dzięki możliwościom kalkulatora, w krótkim czasie obserwowani uczniowie poczynili znaczny postęp w algebraicznym opisywaniu zależności liniowych. Dostrzeżono też interesujące różnice między brakiem oporów w stawianiu pytań dotyczących technologii, a nieśmiałością w poszukiwaniu odpowiedzi dotyczących aspektów matematycznych.

Kalkulatory graficzne przydają się w pracy zarówno z uczniami uzdolnionymi jak i tymi słabszymi matematycznie. Dzięki nim uczniowie mogą samodzielnie eksperymentować, wyciągać wnioski i hipotezy. Urządzenia te ułatwiają też pracę nauczycielowi – mówi Janina Duda, nauczycielka matematyki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Zabrzu, która od lat stosuje nowoczesne kalkulatory graficzne Casio podczas swoich lekcji. Co ciekawe uczniowie pani Janiny regularnie odnoszą sukcesy w konkursach matematycznych.

W Polsce od ponad dekady uczniowie realizujący program Międzynarodowej Matury standardowo i obligatoryjnie korzystają z kalkulatorów. Jednak na zwykłej maturze z matematyki uczniowie korzystać mogą jedynie z najprostszych kalkulatorów kieszonkowych wyposażonych tylko w podstawowe funkcje. Korzystanie z zaawansowanych kalkulatorów graficznych na egzaminie dojrzałości jest zakazane. Z taką decyzją Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie zgadza się większość, bo aż 70%, nauczycieli matematyki w Polsce. Dane te pochodzą z badania przeprowadzonego w listopadzie 2005 r.